Auteur

Boek Schrijven

Mieke Haverkort-de Vreede is Master of Education en richt zich op sociale innovatie in het onderwijs. Zij ziet het als haar missie om onderwijsprofessionals te inspireren, te bewegen en te verbinden om vanuit hun kern - hun professionele hart - een bijdrage te leveren aan duurzame onderwijsvernieuwing.

Vanuit haar onderneming KreatieKracht werkt Mieke sinds 2015 als procesbegeleider en transitiecoach in cocreatieve innovatietrajecten in het onderwijs. De volgende principes staan centraal in haar manier van werken:

  • authenticiteit & reflexiviteit
  • actiegericht leren in de eigen praktijk
  • cocreatie en zelforganisatie van professionals
  • open onderzoek van wat er zich in het moment aandient.

Mieke deed ruim 12 jaar ervaring op als docent/leerkracht en loopbaancoach in po en mbo. Haar passie voor leren en ontwikkelen bracht haar in 2009 op het pionierspad. In eerste instantie deed zij ervaring op als pionier in haar eigen onderwijspraktijk. Later was zij o.a. met een pioniersteam betrokken bij de oprichting van een vernieuwingsschool. Naar aanleiding van haar ervaringen met onderwijsinnovatie schreef zij het boek ‘Duurzaam pionieren in het onderwijs’.

Mieke Haverkort-de Vreede