Profiel van een pionier: Sandra Verbruggen

Sandra Verbruggen

Sandra Verbruggen
onderwijsadviseur

LinkedIn  |  Website

"In mijn rol als pionier was het leren omgaan met onzekerheid en wisselende omstandigheden een belangrijk leerpunt. Evenals het overbrengen van de visie op en de noodzaak van professionalisering. Ik heb geleerd om vol te houden."


Sandra Verbruggen | Drop out middelbare school. Later weer gaan studeren en nooit meer opgehouden. Docent Duits, leerlingbegeleider, supervisor, coach, projectleider, religiewetenschapper. Sinds 2000 zelfstandig ondernemer. Betrokken bij Nederland Kantelt en de Bildung Academie.

Belangrijkste pionierskwaliteit: doorzettingsvermogen

Professionele personeelsontwikkeling

Rond onderwijsvernieuwing zie ik de laatste jaren veel scholen zoeken naar de juiste manier om professionele personeelsontwikkeling vorm te geven. In mijn rol als onderwijsadviseur houd ik mij daar veel mee bezig. De afgelopen vijfentwintig jaar ben ik op dat vlak veel aan het pionieren geweest. Een eerste succeservaring als pionier deed ik ooit op toen ik als docent en leerlingbegeleider in een school werkte. Ik voerde veel vertrouwelijke gesprekken met leerlingen. In die gesprekken merkte ik dat de invloed van de rol van docenten bij problemen van leerlingen groot is. Ik vroeg mij af in hoeverre docenten reflecteerden op hun rol. Coaching, intervisie of supervisie waren in die tijd nog geen gangbare begrippen in het onderwijs. Men had daar nauwelijks van gehoord. In gesprekken met collega’s kwam naar voren dat zij voornamelijk in het overbrengen van vakkennis dachten. Over het eigen functioneren werd nauwelijks gesproken en gereflecteerd. Ik begon vervolgens met het opzetten van een project rond personeelsontwikkeling in mijn eigen school.

Draagvlak op alle lagen van het schoolbestuur

Wat begon als een klein project, werd steeds groter. Langzaamaan werden binnen een schoolbestuur van 45 scholen supervisie, intervisie, coaching en collegiale consultatie ingevoerd als vormen van professionalisering. Samen met een collega was ik drie jaar bezig om dit voor elkaar te krijgen. Om voldoende draagvlak te krijgen voor het invoeren van deze vormen van professionalisering, werd ook een project voor schoolleiders opgestart. Daarnaast vond er een opleiding voor interne coaches plaats.

Vrijheid, creativiteit en ondernemerschap

In mijn rol als pionier was het leren omgaan met onzekerheid en wisselende omstandigheden een belangrijk leerpunt. Evenals het overbrengen van de visie op en de noodzaak van professionalisering. Ik heb geleerd om vol te houden. Daarnaast ontdekte ik mijn creatieve kant om zo nieuwe dingen te kunnen uitvinden. Pionieren gaf veel vrijheid en ik ontwikkelde langzaamaan een stuk ondernemerschap bij mijzelf.

Bezield zijn van je idee

Ik heb gemerkt dat het belangrijk is om bezield te zijn van je idee. Daarmee steek je andere mensen als het ware aan. Het opent deuren waar eerder deuren gesloten bleven of wellicht nooit deuren waren. In verband met het project rond professionele personeelsontwikkeling waren er twee mensen in het leidinggevende team die iets in mijn ideeën zagen. Hun vertrouwen in mijn ideeën is mede bepalend geweest voor het uiteindelijke succes van het project.

Geef niet op

Nieuwe pioniers wil ik meegeven dat het belangrijk is om te blijven vertrouwen op je idee. Let daarbij ook op de details. Bereid je goed voor. Als iets niet lukt, geef dan niet op. Bedenk iets anders en probeer het opnieuw. Vier je successen tussentijds. Dat geeft positieve energie voor het vervolg van je weg.

Studenten in park

Mieke Haverkort-de Vreede

Mieke Haverkort-de Vreede is Master of Education en richt zich met haar onderneming KreatieKracht op sociale innovatie in het onderwijs. Zij is werkzaam als coach en procesbegeleider voor onderwijsteams en docenten op het gebied van duurzame onderwijsontwikkeling.

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: