Profiel van een pionier: Ilse Meelberghs

Ilse Meelberghs

Ilse Meelberghs
docent

LinkedIn  |  Website

"Onderwijsontwikkeling is geen groots en meeslepend sprookje dat vanzelf gaat. Het heeft niet alleen een veelbelovend begin en een happy end, maar vooral ook een middelstuk waarin professionals snoeihard werken."


Ilse Meelberghs | Leerprocessen co-creëren boeit mij enorm. Vooral als die processen bijdragen aan het ontwikkelen van vaardigheden om te leren, leiding te geven aan jezelf en samen te werken. Zo prachtig om te zien wat er gebeurt als deelnemers tijdens het proces hun kernkwaliteiten kunnen inzetten, in dialoog gaan, reflecteren en stil durven zijn. En helemaal top als die processen ook linken aan de kringloop, aan duurzamer werken/leven.

Belangrijkste pionierskwaliteit: levendig leren

Inkijkje in andere manieren van lesgeven

De aanleiding om te gaan pionieren was een docentencursus die ik ongeveer tien jaar geleden volgde. In die cursus kreeg ik een inkijkje in andere manieren van lesgeven. Het was vreemd om te ervaren dat doceren ook zo anders kon zijn dan wat ik toen deed. Anders dan ik altijd gekend had. Het kan krachtiger, effectiever, meer verbonden. De zoektocht naar de manier waarop ikzelf een bijdrage wilde leveren aan het onderwijs begon toen. Een tocht waarbij de energie komt uit de intentie om daarmee bij te dragen aan een betere wereld. 

De vernieuwing stevig mee vormgeven

Het pionieren leverde de afgelopen jaren veel kleine experimenten op in mijn eigen onderwijspraktijk. Veel ervaringen die ik gul deelde op mijn eigen blog. Inmiddels hebben die kleine experimenten en vele dialogen met collega’s mede de deur geopend naar een grootschalige curriculumvernieuwing. De professionele ontwikkeling die ik doormaakte als pionier komt mij daarbij van pas. Ik heb de kennis om collega’s uit te nodigen iets anders aan te pakken, het vermogen om continu in beweging te blijven en het vertrouwen dat het goed is en komt. Kortom kennis, vaardigheden en ervaring om deze grote vernieuwing stevig mee vorm te geven. Ik geniet ervan om samen met mijn collega’s zo’n groot innovatieproces te doorlopen.

Afstand doen van perfectionisme

Door dat geëxperimenteer kreeg ik het inzicht dat pionieren feitelijk dezelfde vaardigheden vraagt als degene die wij onze jongeren willen meegeven. Vaardigheden die voorheen niet zo belangrijk leken en die ik mij de afgelopen jaren eigen heb gemaakt. Zo heb ik bijvoorbeeld geleerd om zoveel mogelijk afstand te doen van mijn perfectionisme. Voorheen kwam ik pas in beweging als ik zeker wist dat ik het heel goed ging doen. Nu stap ik er steeds vaker gewoon in. Ik toon dan mijn betrokkenheid, wie ik ben en wat ik kan en vraag hulp als ik iets niet ben of kan.

Geen gemakkelijke weg

Ik heb weleens willen weglopen om bijvoorbeeld een eigen school of onderneming  te beginnen. Ik heb mij gerealiseerd dat dat niet nodig is. De plek doet er niet zoveel toe, die spiegelt vooral wat ik graag zou willen veranderen. Dat begint bij mijn eigen professionele handelen en daarna komt de ondersteunende structuur en cultuur. Dit vraagt van mij dat ik helder waarneem en compassie heb voor mijzelf. Maar ook om het geduld op te brengen dat nodig is om een verandering tot stand te brengen. Laat je niks wijsmaken trouwens. Onderwijsontwikkeling is geen groots en meeslepend sprookje dat vanzelf gaat. Het heeft niet alleen een veelbelovend begin en een happy end, maar vooral ook een middenstuk waarin professionals snoeihard werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en op elkaar zijn aangewezen om stap voor stap, besluit per besluit een nieuwe structuur en cultuur vorm te geven. Dat is geen makkelijke weg. Het vraagt dialoog, geduld, buffelen en doorzettingsvermogen.

Bijdragen met jouw unieke talenten

Als tip voor nieuwe pioniers wil ik meegeven dat het loont om tijd te maken voor het ontwikkelen van een persoonlijke missie. Om stil te staan bij wat jij met jouw unieke talenten wilt bijdragen. Om helder te hebben wat de richting is waarin je hart ligt. Het is je kompas bij het kiezen wat je wel en niet oppakt. Zonder persoonlijke missie kan het gebeuren dat je als het ware verdrinkt in de kansen en mogelijkheden. Met een persoonlijke missie heb je iets waarmee je trouw kunt blijven aan jezelf en toch van betekenis kunt zijn voor de ontwikkeling van ons onderwijs.

Globe in handen

Mieke Haverkort-de Vreede

Mieke Haverkort-de Vreede is Master of Education en richt zich met haar onderneming KreatieKracht op sociale innovatie in het onderwijs. Zij is werkzaam als coach en procesbegeleider voor onderwijsteams en docenten op het gebied van duurzame onderwijsontwikkeling.

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: