Profiel van een pionier: Frans Droog

Profielfoto Frans Droog

Frans Droog
docent

LinkedIn  |  Website

"Het plezier dat ik beleef aan de groei en ontwikkelingen door mijn pionieren is groot en doet verlangen naar meer. Dit wens ik ook jou toe."


Frans Droog | Gepromoveerd moleculair bioloog, Docent biologie (bevoegd), wiskunde, natuurkunde, scheikunde (bekwaam). Altijd op zoek naar beter. Liefst samen. Vaak met relativerende humor.

Belangrijkste pionierskwaliteit: onderzoekend

Persoonlijke leervragen over effectief leren

Nadat ik ruim tien jaar als wetenschappelijk onderzoeker bij verschillende universiteiten had gewerkt, ben ik als zij-instromer in het onderwijs gaan werken. Wat mij al gauw opviel, is dat ik van collega’s weinig antwoorden kreeg op de vraag waarom iets op een bepaalde manier gedaan werd. Over het wetenschappelijke onderzoek naar wat werkt in het onderwijs was bij mijn collega’s weinig bekend. Het viel mij op dat daar dus ook nauwelijks gebruik van werd gemaakt. Het is mij nooit duidelijk geworden of dat ligt aan een gebrek aan tijd, ruimte, behoefte of vaardigheid. Zelf zocht ik steeds meer naar wat er bekend is over effectief leren en hoe ik dit zou kunnen toepassen. Tegelijkertijd was ik op zoek naar een manier om mij te professionaliseren zonder afhankelijk te zijn van wat de school daarin aanbood. De standaard aangeboden cursussen op school sloten vaak niet aan bij mijn persoonlijke leervragen en werden doorgaans op een afstandelijke en theoretische manier gegeven.

Beter worden in wat ik doe

Het eerste jaar als docent was ik nog wat behoudend, omdat ik niet wist wat er kon en mocht. Ik volgde strak de lesmethode vergezeld van met veel bloed, zweet en tranen gemaakte PowerPoint-presentaties. Die presentaties bleken overigens nauwelijks iets toe te voegen. Na een paar maanden hoorde ik in de wandelgangen: “Ja, die nieuwe van biologie is best een goeie gast, maar hij doet alleen maar precies zoals het in het boek staat. Zo saai!”. Dit was niet echt een kantelpunt, maar maakte wel dat ik meer ging experimenteren. Ik ontdekte min of meer geleidelijk aan en doorlopend wat ik waardevol vond en waar ik ruimte kon vinden om zaken net iets anders te doen in mijn lessen. Een drijvende kracht daarin is dat ik altijd beter wil worden in wat ik doe. Ik zou ook niet in staat zijn om jaar in, jaar uit hetzelfde onderwijsprogramma ‘af te draaien’.

Positieve effecten van experimenteren

Het experimenteren heeft mij veel geleerd over ICT-toepassingen in het onderwijs. Ik zag de mogelijkheden van ICT en daarmee ook de noodzaak om tijd te besteden aan het effectief didactisch leren gebruiken ervan. Het resultaat van alle experimenten is dat ik mij gelukkig voel in mijn baan. Ik zie dagelijks leerlingen die het in mijn lessen goed naar hun zin hebben. Ik ben mij heel bewust van de wijze waarop ik de interactie met de leerlingen aanga. Ik zie hoe deze interactie positieve effecten heeft op de manieren van leren en lesgeven. De respons van leerlingen, deels gekoppeld aan de zichtbaar verbeterde resultaten, zijn voor mij de voedingsstoffen om verder te blijven groeien.

Vertrouwen in ‘eigen wijsheid’

Door de ervaringen in mijn eigen lessen is mijn vertrouwen toegenomen in het toepassen van mijn ‘eigen wijsheid’. Hoewel ik die ‘eigen wijsheid’ ook altijd open en ter discussie stel, heb ik mijn kennis en inzichten naar waarde leren schatten. Dit heeft mij gesterkt in de overtuiging dat wat ik doe goed is. Het heeft mij opener gemaakt in het delen van mijn kennis, visie en ideeën. Zo geef ik workshops over het in de praktijk didactisch verantwoord inzetten van ICT, leerlingenparticipatie en -motivatie en professionalisering van de leerkracht in de praktijk. Daarbij vertel ik vaak over wat ik doe en waarom ik dat doe. Daarnaast heb ik de waarde van sociale media leren kennen. Ik deel veel leermomenten en inspiratiebronnen via de sociale media. Over mijn ervaringen schrijf ik een blog. Uit de reacties die ik krijg op mijn blog, blijkt dat wat ik schrijf invloed heeft op leerkrachten in binnen- en buitenland. Dit soort positieve reacties maken dat ik nog actiever ben geworden in het delen.

Mijn vernieuwingen als voorbeeld voor collega’s

Op de school waar ik werk is er een netwerk van collega’s die in dezelfde richting denken of bezig zijn. In mijn vroegste periode als pionier probeerde ik vooral ook eerst collega’s mee te krijgen. Dit was gevarieerd succesvol, zeer inspannend, tijdrovend en ook frustrerend. Later ben ik overgestapt naar een model waarbij ik deed wat ik dacht dat goed was en dat liet ik dan zoveel mogelijk zien. In de school waar ik werk, wordt inmiddels een aantal vernieuwingen die ik in mijn lessen heb doorgevoerd ook toegepast door collega’s. Bijvoorbeeld naar aanleiding van workshops die ik daarover heb gegeven of van wat ik tussendoor heb verteld. Of als gevolg van het enthousiasme van de leerlingen over iets dat ik heb toegepast. Collega’s zijn deels op eigen initiatief met deze vernieuwingen bezig, maar ook deels door inspanningen van de schoolleiding. Ik denk bijvoorbeeld aan vernieuwingen zoals: het gebruik van verschillende ICT-tools, chromebooks, flipping the classroom, genius hour, digitaal toetsen en meer ruimte voor differentiatie. Maar ook: het gesprek aangaan met leerlingen en vertrouwen hebben in hun mening.

Netwerken als belangrijke bouwstenen

Goede contacten binnen en buiten de school zijn essentieel om te pionieren. De afgelopen jaren hebben de scholen waar ik heb gewerkt veel ruimte geboden en toegestemd in mijn verzoek om tijd en ruimte voor pioniersactiviteiten. Op voorwaarde dat de dagelijkse gang van zaken er niet onder zou leiden. In de praktijk betekent dit dat de school mijn pionieren gedoogt op voorwaarde dat de resultaten van leerlingen goed zijn en er geen klachten zijn van ouders. Buiten de school heb ik door mijn pionieren een groot netwerk opgebouwd van specialisten op verschillende gebieden. Deze verschillende netwerken vormen zeer belangrijke bouwstenen. Het gebruik van sociale media is belangrijk geweest in het opbouwen van een persoonlijk leernetwerk, maar ook in het onderhouden van contacten. Ik heb mij ook aangesloten bij verschillende organisaties die veranderingen in het onderwijs willen doorvoeren. Deze organisaties hebben allemaal de focus dat ze de verandering in het onderwijs van onderop vorm willen geven. Voorbeelden daarvan zijn: The Crowd, EdCamp, United4Education en MeetUp. Samen met verschillende collega’s en een aantal invloedrijke onderwijsinstanties ben ik in gesprek over verbetering van het onderwijs.

Plezier in groei en ontwikkeling

Wat ik nieuwe pioniers als tip wil meegeven is: DOEN! Zoek naar waar jouw interesse ligt en naar wat jij wilt doen. Maak verbindingen. Neem steeds kleine stapjes. Zorg dat je weet wat je doet en wees daarbij niet bang om fouten te maken. Stel jezelf open. Betrek zoveel mogelijk collega’s bij het pionieren. Laat je vooral niet uit het veld slaan door weerstand. Het plezier dat ik beleef aan de groei en ontwikkelingen door mijn pionieren is groot en doet verlangen naar meer. Dit wens ik jou ook toe.

Duimen omhoog

Mieke Haverkort-de Vreede

Mieke Haverkort-de Vreede is Master of Education en richt zich met haar onderneming KreatieKracht op sociale innovatie in het onderwijs. Zij is werkzaam als coach en procesbegeleider voor onderwijsteams en docenten op het gebied van duurzame onderwijsontwikkeling.

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: